Lokal jest czynny 365 dni w roku - codziennie od godziny 18:00.


Muzyk zmienia się, od listopada 2020 jest nowy zarządca - remontujemy lokal i widzimy się po zakończeniu pandemii covid-19

E-mail lokalu: info@muzyk-torun.pl